فهرست شرکتهای بارشماری فعال در بندر چابهار

 

ردیف

نام شرکت

شناسه ملی

مدیر شعبه

همراه مدیر شعبه

آدرس

1

مکران پارت منطقه آزاد چابهار

10980085682

اسحق داوری

09174654569

مجتمع تجاری پردیس طبقه اول واحد15

2

مرجان چابهار

10500013691

محمد گهرام زئی

09151450015

بندر شهید کلانتری، ساختمان شرکتها

3

فجر چابهار

10500010306

محمدحسین رئیسی

09159450843

خیابان امام خمینی، جنب سینما، کوچه سمت راست

4

شرکت پیشقدم چابهار

10500027730

مولابخش نبات زئی

09151451173

مجتمع تجاری پردیس طبقه اول واحد 15

5

سپید بندر مکران

14006113204

فیصل خلیلی نژادیان

09121329831

بندر شهید کلانتری،ساختمان شرکتها

6

زورق آبی مکران

14005583166

یلدا منظوری

09153454031

خیابان امام خمینی جنب سینما کوچه سمت راست


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۱۳