شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری

ردیف نام شرکت نوع دفتر آدرس شماره تماس
1 مسلم چابهار مرکزی چابهار-اسکله شهید کلانتری-ساختمان شرکتها

09151451271

05435333071

2 لاله بلوچ مرکزی چابهار-خیابان مولوی-خیابان ورزش-جنب اداره پست-پلاک 1

05435322638

09151450246

3 ستایش چابهار مرکزی چابهار،بلوار قدس روبروی سازمان تامین اجتماعی

09125186754

05435324823

4 فروزان چابهار مرکزی چابهار،خیابان کارگر جنوبی،روبروی مخابرات کوثر،کوچه زاگرس،پلاک 54 09155450595
5 مرجان چابهار مرکزی چابهار،خیابان دریا ، نبش کوچه کوهرنگ

09151450015

05435324824

6 پیشقدم چابهار مرکزی بلوار امام خمینی،خیابان کشاورز،کوچه البرز 09151451173
7 مرجان شمال جنوب مرکزی منطقه آزاد،مجتمع پردیس،پلاک 42

05435320342

8 حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان شعبه همکار چابهار،کیلومتر 5 جاده ایرانشهر،سازمان حمل و نقل پایانه ها،غرفه شماره1 09155450589
9 فجر چابهار مرکزی بلوار امام خمینی،محوطه سینما فرهنگ،دفتر شرکت فجر چابهار 09151956069
10 زورق آبی مکران مرکزی بندر شهید کلانتری-ساختمان شرکت ها 09153454031
11 نخل چابهار مرکزی بلوار صیاد رو به روی آؤانس امیر 05435324896
12 مکران پارت

مرکزی منطقه ازاد–پردیس طبقه اول 09174654569
13 جهان آبراه گستر مرکزی انتهای حافظ ،جنب نانوایی گرامزهی 09155473468


تاریخ بروزرسانی : ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۰۷

سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری

ردیف نام شرکت نوع دفتر آدرس شماره تماس
1 مسلم چابهار مرکزی چابهار-اسکله شهید کلانتری-ساختمان شرکتها

09151451271

05435333071

2 لاله بلوچ مرکزی چابهار-خیابان مولوی-خیابان ورزش-جنب اداره پست-پلاک 1

05435322638

09151450246

3 ستایش چابهار مرکزی چابهار،بلوار قدس روبروی سازمان تامین اجتماعی

09125186754

05435324823

4 فروزان چابهار مرکزی چابهار،خیابان کارگر جنوبی،روبروی مخابرات کوثر،کوچه زاگرس،پلاک 54 09155450595
5 مرجان چابهار مرکزی چابهار،خیابان دریا ، نبش کوچه کوهرنگ

09151450015

05435324824

6 پیشقدم چابهار مرکزی بلوار امام خمینی،خیابان کشاورز،کوچه البرز 09151451173
7 مرجان شمال جنوب مرکزی منطقه آزاد،مجتمع پردیس،پلاک 42

05435320342


8 حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان شعبه همکار چابهار،کیلومتر 5 جاده ایرانشهر،سازمان حمل و نقل پایانه ها،غرفه شماره1 09155450589
9 فجر چابهار مرکزی بلوار امام خمینی،محوطه سینما فرهنگ،دفتر شرکت فجر چابهار 09151956069
10 نخل چابهار مرکزی بلوار صیاد رو به روی آژانس امیر 05435324896


تاریخ بروزرسانی : ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۰۵

سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری

ردیف نام شرکت نوع دفتر آدرس شماره تماس
1 دریاسان مطلق مرکزی چابهار-اسکله شهید کلانتری 054353220560
2 دریا بندر غزال مرکزی چابهار-اسکله شهید کلانتری 09121329831
3 عروج امواج بلند مرکزی زیباشهر،منازل اداره برق پلاک 406 09397059900
4 آبران جنوب شعبه همکار چابهار،خیابان ورزش،پلاک1 09151450246
5 پیوند دریا شعبه همکار منطقه ازاد چابهار،روبروی مجتمع پردیس،مجتمع اداری–تجاری اطلس واحد6 09151450246
6 سیری شعبه همکار
چابهار،بندر شهید بهشتی جنب ساختمان قرنطینه
09151450144
7 جاده نقره ای شعبه همکار چابهار،بندر شهید کلانتری،اسکله شماره 5

09151450246

 8  زورق آبی مکران  مرکزی چابهار،بندر شهید بهشتی ساختمان اداری سابق
 09153454031


تاریخ بروزرسانی : ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۵۹

سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری

ردیف

نام شرکت

موضوع فعالیت

نوع دفتر

آدرس

شماره تماس

1  چهاربهار پالایش صنعت  دریافت و پردازش مواد زائد کشتی ها  مرکزی  چابهار-اسکله شهید کلانتری  ۰۹۱۲۱۳۲۹۸۳۱ 

2

دریاسان مطلق

تامین پرسنل و تجهیزات-راهنمای کشتی ها

مرکزی

چابهار-اسکله شهید کلانتری

۰۵۴۳۵۳۲۲۰۵۶۰

3

دریا بندر غزال

تامین پرسنل و تجهیزات-راهنمای کشتی ها

مرکزی

چابهار-اسکله شهید کلانتری

۰۹۱۲۱۳۲۹۸۳۱

4

تعاونی لنج داران(۴۰۵۴)

تحت پوشش قرار دادن لنج ها

مرکزی

چابهار-اسکله شهید کلانتری

۰۵۴۳۵۳۲۰۷۸۳

5

تعاونی لنج داران(۱۶۴۶)

تحت پوشش قرار دادن لنج ها

مرکزی

چابهار-اسکله شهید کلانتری

۰۹۱۶۸۳۳۱۹۹۰

6

تعاونی لنج داران(۵۲۶)

تحت پوشش قرار دادن لنج ها

مرکزی

چابهار-اسکله شهید کلانتری

۰۹۳۶۷۵۰۸۴۸۳

7

انتخاب امین

سوخت رسان

مرکزی

منطقه آزاد مجتمع پردیس پلاک۱۵

۰۹۱۲۱۲۱۶۲۴۸تاریخ بروزرسانی : ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳:۵۶